Allmänna villkor och GDPR

Allmänna villkor

 

Uteblivet besök debiteras. Vid återbud inom 24 timmar debiteras den bokade tiden till fullt pris.

Betalning sker i förväg eller direkt vid besöket via Företagsswish eller kontant.

Faktura skrives endast i undantagsfall.

Anmälningar till längre kurser är bindande. Skulle du bli sjuk och inte kan gå kursen får du pengarna tillbaka mot uppvisande av läkarintyg, eller kan du välja att gå kursen vid ett annat kurstillfälle.

 

Information om GDPR

 

Detta företag, Sissi Ryland, följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får de uppgifterna personligen från dig eller när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår hemsideleverantör One.com och hos vår bokföringsleverantör Fortnox. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantör Mailchimp för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I KURSER:
Vi sparar inspelade gruppsamtal i flera av våra kurser för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det bästa av kursen eller om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge kursen pågår, sedan raderas dem. Samtalen sparas hos vår molntjänstleverantören Vimeo och delas i kursens slutna Facebookgrupp.

Ditt namn och mailadress finns även registrerad i vår kursportal Thinkific som du själv fyller i och kan ta bort dig ifrån. Betalar du kursen via vår kursportal Thinific så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe.

4. PÅ HEMSIDAN:
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till, antingen personligen på plats under kursen, eller i Google Drive med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med dem och sedan raderas dem.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på sissi@sissiryland.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Uppdaterad 2019-05-16

Jag brinner för att hjälpa människor att komma närmare sig själva, att komma i kontakt med sitt sanna jag, sin essens. Att sluta kämpa, att släppa oro och stress, och att finna den rätta vägen, sin passion, i livet. Genom mina mediala förmågor, mina erfarenheter och kunskaper om vad som fungerar leder jag dig längs din livsväg så att du kan känna mer glädje, frihet och kraft i livet. Änglamedium. Medium. Samtalsterapeut (Steg 1 Psykodynamisk psykoterapi). Psykosyntesutbildad själscoach. Karriärcoach. Yoga- och meditationslärare. Intuitiv healer. Resanterapeut. Empat. HSP.